Historie

 

Historie – Volejbal Frenštát pod Radhoštěm

Okamžikem založení frenštátského volejbalu je rok 1949, kdy se tehdejší družstvo mužů přihlásilo do krajské soutěže. Za šedesát let prošlo, působily a sportovaly různě dlouhou dobu v našem oddíle zcela jistě stovky mladých lidí. Rovněž trenéři, rozhodčí i další funkcionáři nebo jak se říká „bafuňáři“ v drtivé většině byli a jsou bývalí hráči či hráčky našeho oddílu. Vyjmenovat je dnes, ani ty známější a úspěšnější, prostě není možné. Nicméně jsme přesvědčeni, že některá jména by zde padnout měla. Na prvním místě samozřejmě naši otcové – zakladatelé volejbalu ve Frenštátě z roku 1949. Byli to pánové:

Rudolf Zgarba
Vratislav Hladký
František Novotný
Jan Sobotka
Miroslav Lapčík
František Havlíček
Karel Doležel


z nichž poslední tři jmenovaní donedávna vykonávali různé funkce v oddíle i TJ Frenštát.


Zleva stojí: Štěpanovský, Uhlíř, Trčka, Mařík, Zgarba, klečí, Blažek, Michna, Konvička.

O deset let později v roce 1959 se náš oddíl rozšířil o první družstvo žen, ve kterém začínaly a hrály tak říkajíc matky – zakladatelky tak úspěšného ženského frenštátského volejbalu. Byly to dámy:

Eva Zbavitelová
Marie Rečková
Jarmila Obdržálková
Libuše Vaverková
Miroslava Polášková

Dana Havrlantová
Eva Zahradníková
Antonie Janáková
Svatava Motyková
Eliška Zavadilová
Marta Štefková
Marie Bartošová

Vlasta Knězková
Hana Racmanová
Zdenka Hodulová
Ludmila Parmová


Zleva stojí: Hrabal, Andrlová, Rajnochová, Hradská, Bordovská, klečí –, Ocelková, Rečková, Hana …

 

Toto jsou jména lidí, z jejichž úsilí a zájmu o nejkrásnější kolektivní sport vyrostl v kraji, v celé republice i v některých zemích Evropy známý pojem, sportovní veřejností nazývaný „Frenštátský volejbal“. Tento pojem nebo tradice tvoří základ, bez kterého jak jsme přesvědčeni by nebylo možné dosáhnout všech úspěchů, kterých volejbalisté z našeho oddílu dosáhli, i když startovali ve vrcholových družstvech. jiných oddílů a klubů. Za všechny jmenujeme alespoň pět, kteří to dosud dotáhli nejvýše:


Několikanásobnou reprezentantku, mistryni a nejlepší hráčku republiky Mirku Bláhovou – Barákovou
M
istryně ČR prvoligového ročníku 97/98 Petru Juríkovou, Lucii Gráfovou, Michaelu Rajnochovou
M
istra ČR extraligového ročníku 98/99 Petra Sedláčka


Zleva Kožuch, Procházková, Schwarczová, Štorková, Mazochová, Boháčová, Adámková, vpředu Machová, Žídková, Norská, Mráčková, Juříčková.

Dále je zcela jistě potřebné vyjmenovat při této příležitosti funkcionáře ČSTV a volejbalového svazu i našeho oddílu a TJ, vedoucí družstev, rozhodčí, trenéry, zkrátka ty, kterým se říká „bafuňáři“ z naší šedesátileté historie, kteří věnovali volejbalu a zvláště tomu frenštátskému významnou část svého životního úsilí. Dvacet a více let nepřetržitého působení ve frenštátském volejbale s nesmazatelnými stopami zanechali pánové:

 

Karel Doležel
František Havlíček
Vlastimil Mac
Viktor Uhlíř
Libor Mach


Zleva stojí: Neplech, Norský P., Pícha, Křístek R., Míček, Norský D., sedící: Jaroš, Plachký, Arabadsis, Sykala.

Jen o málo kratší dobu, avšak s lepšími výsledky, například více než čtvrt stoletím nepřetržité účasti našich děvčat v dorostenecké lize přispěly dámy:

 

Jarmila Obdržálková
Dana Andrlová
Marcela Adámková
Katuše Mráčková


Zleva stojí: Kriglerová, Slováčková, Slováková, Křístková, Mráčková, trenér Kubiš, vpředu Rajnochová, Sykalová, Adámková, Petrová, Horáková.

Funkci předsedy našeho oddílu vykonávali postupně od založení v roce 1949:

 

Vratislav Hladký
Jaromír Šablatura
Vojtěch Rajda
František Havlíček
František Kypr
Radomír Střalka
Vladimír Olšovský
Jiří Franta
Karel Míček
Petr Špaček
Rostislav Slovák za muže
Eva Schillerová za ženy


Zleva Andrlová, Juříčková, Poláková, Boháčová, Kaduchová, Žingorová, sedí Žídková, Veselková, Hlavatá, Mazochová, Norská.

Jistě je a bylo mezi námi více těch, kteří ve frenštátském volejbalu zanechali trvalé stopy svého působení a zájmu a kteří se pro nedostatek místa do tohoto výčtu nevešli. Všem se jménem výboru omlouváme a věříme, že z toho důvodu na náš oddíl a frenštátský volejbal nezanevřou. Současná sportovní veřejnost zcela jistě, tak jako my, vnímá pod pojmem frenštátského volejbalu všechny členy družstev ve všech soutěžích od okresní soutěže až po extraligu nebo dokonce pohár mistrů evropských zemí. Můžeme tedy dnes s klidným svědomím říci, že pojem nebo fenomén „Frenštátský volejbal“ v sobě zahrnuje masovou, výkonnostní, vrcholovou a v poslední době také profesionální složku, což je skutečnost, na kterou můžeme být právem hrdí.

Zleva stojí: Sedláček R., Tomíček, Babinec, Slovák, v popředí: Jurek, Havel, Pustějovský.


Závěrem považujeme za vhodné připomenout i to, že šedesát let volejbalu
v některém moravském nebo českém městě není rozhodně doba nejdelší nebo rekordní. Oněch sedm statečných – otců-zakladatelů přišlo původně spolu s prvními 68-mi „Baťováky ze Zlína“, kde měl volejbal již dlouholetou tradici.
Již v roce 1947 přišli založit podnik MEZ Frenštát – dnes SIEMENS
Elektromotory. A už za dva roky to zřejmě bez právě tohoto sportu nemohli vydržet a založili to, čemu se dnes říká „Frenštátský volejbal“. Měli bychom tedy říci, že náš volejbal má svůj původ v kraji zlínském.

 

Sportu zdar a „Frenštátskému volejbalu“ zvlášť !!

Zleva stojí, Mráčková, Hazuková, Plachká, Adámková, Novotná, Adámková, klečí Vavrošová, Přečková, Majerčíková.

 

Muži

Po roce 1989 v družstvu mužů „A“ tvořili základ odchovanci trenérů KYTKY, NEPLECHA a ARABADZISE ve složení – Sedláček R., Slovák R., Křístek M., Křístek L., Tichavský E., Babinec Z., Janošek J., Havel D., doplněni Pustějovským M., Tomíčkem L. a Plachým M. V tomto čase se hrál ve Frenštátě p. R. celou dobu krajský přebor I. Třídy, což je vlastně nejúspěšnější období frenštátského i městského volejbalu vůbec, pokud nepočítáme, že dorostenci postoupili do dorostenecké ligy (1981/82). Postupný odchod starších hráčů do družstva „B“ hrajícího okresní přebor (Pustějovský, Plachký, Novotný, Špaček, Křístek, Mynář, Norský, Dobiáš, Raška) byl nahrazen mladými hráči – Míček K., Šimara, Mička, Jurík, z Rožnova přišli Cahlík, Hlucháň, Vašek a z Berlína nás posílil příchod Schimanského.

Zleva stojí: Míček, Bača, Jurek, Norský, Šmajstrla, Pustějovský, Neplech, Konvička Z., Lis.

Na začátku nového tisíciletí (2001-2004) mužstvo mužů hrálo „OSTRAVSKOU LIGU“ (protest proti licenčním známkám) se stejnými jmény (Tichavský, Sedláček, Slovák, Havel, Hlucháň, Vašek, Schimanski, Křístek M., Míček K., Jurík). Doplnili je dorostenci Míček J., Havránek T., Vlček, Vitásek, Plachký, Mikala, Kahánek, Hřídel, Kubáň, kteří se v roce 2003 „osamostatní“ a pod hlavičkou muži „A“ začínají hrát KPII. třídy. V družstvě mužů se postupně objevili hráči Sedláček P., Sykala, Kuboš, Tůma, Dedek, Pavlica, Beneš a z mladších dorostenců Slovák Jan, Slovák Jakub, Křesálek, Bartoň, Jiříček (hrající za TATRA Kopřivnici). Tím se dostáváme k mládeži. Soutěž juniorů ukončila sezónu 1993/94 (trenér Novotný J). V roce 1996 se začíná od začátku, vznikají a do soutěží krajského přeboru se postupně zapojují žáci, kadeti a junioři. Tento stav vydrží do roku 2007, kdy pro nedostatek mladých hráčů a trenérů, mládežnický chlapecký volejbal končí. Někteří hráči přecházejí do TATRY Kopřivnice, kde pomohou vybojovat 7. místo na mistrovství ČR žáků, extraligu kadetů a ligu juniorů. Jsou to hráči: Slovák Jan, Slovák Jakub, Jiříček a Křesálek.


Zleva stojí Křistek M, Schimanski, Jurík, Sedláček, Mička, sedí Slovák, Šimara, Tichavský.


Za pomoc při trénování mládeže děkuji především J. Máchovi a p. Slovákovi, dále pak rodičům dětí – Bartoň, Křístek L., Křesálek, Klvaňa, Konvičková, Jiříček a Ralfu Schimanski.

Zleva stojí: Křístek M., Vašek, Hlucháň, Matyášek, Křístek L., Vlček, Jurek, Vitásek, Míček J., Kahánek, Hřídel, Janošek, Slovák.


Zároveň se omlouváme všem těm, které jsme zde neuvedli.

Rostislav Slovák

 

Ženy

 

V ženském volejbale se v průběhu 20 let se vystřídalo několik desítek děvčat, které si vyzkoušely „tvrdost“ míče, výhry a zklamání v soubojích o umístění a prvenství ve svých soutěžích. Od roku 1989 do roku 1995 ženy nepřetržitě hrály II. Ligu a pak I. Ligu žen. V této soutěži to nejvíc táhla děvčata v sestavě Adámková, Mráčková, Horáková, Vitásková, Sykalová, Kovaříková. Tento kádr se postupně doplňoval a měnil za mladší hráčky, a tak se v průběhu těchto let vystřídaly jmenovitě z vlastních odchovankyň – Slováčková, Geryková, Kubíčková, Lisová, Boháčová A., Křístková K., Petrová, Plachká, Jurková, Kriglerová, Štorková, Mazochová, Hazuková, Čajánková, Pařenicová, Adamcová a další hráčky, které pod vedením trenérů Josefa Baara, Jiřího Franty, Leoše Chalupy a Pavla Kožucha postupovaly krok od kroku k vyšším soutěžím, nakonec po vítězství v I. Národní lize to byl stupínek nejvyšší, ženy postoupily do extraligy žen, ale již pod hlavičkou Whirpool a později LAPOS Frenštát.

Zleva stojí: Baar, Rajnochová, Horáková, Kriglerová, Geryková, Mráčková, Mac, sedí Slováčková, Sykalová, Petrová, Kubíčková, Adámková.

Tento tým převzal trenér Leopold Tůma, a tak po roce se ve stávajícím týmu ve složení Podolská, Procházková, Mazochová, Machová, Mráčková, Juříčková, Norská, Boháčová I., Židková, Štorková, začaly objevovat nové hráčky, tak zvané „profesionální“. To byl začátek nejúspěšnějšího období v ženském volejbale ve Frenštátě p. R. (1998, 2000, 2001 mistr ČR) a později po osmi letech i konec vrcholového volejbalu ve městě vůbec. V průběhu dvou let se opět obnovila „staronová“ volejbalová „éra“ těch hráček, které již přestaly hrál nejvyšší soutěž, ale měly chuť hrát dál. V roce 1997/98 se ženy přihlásily do KP II. pod vedením Jiřího Štefka a později KP I. s hrající trenérkou (Mráčkovou K.) a pokračovaly tak v ženském volejbalu ve Frenštátě. V tomto období v družstvu hrály – Hlavatá Radana, Žingorová Martina, Norská Andrea a Adéla, Židková Markéta, Mráčková Kateřina a Olga, Míčková Petra, Poláková Michaela, Hrnčířová Lenka, Krompolcová Zdenka. Současně s ženskou soutěží pokračovala i dorostenecká liga juniorek pod vedením trenérů Nagyho a později Libora Macha. V roce 2003/2004 se družstvo žen rozpadlo (odchody, přestupy do jiných oddílů aj.) a v krajských soutěžích pokračují jen juniorky, kadetky, žákyně s trenéry Mráčkovou, Uhlářovou, Morávkem a přípravka těch nejmenších děvčat, o kterou pečují Golichová a Andrlová. V průběhu tří let odcházejí nejlepší hráčky z mládežnických družstev do oddílů hrajících vyšší soutěže jmenovitě:


Kojdová Helena (Frýdek-Místek/ reprezentace kadetek ČR/, extraliga žen)
Šigutová Petra, Kojdová Petra (obě Frýdek Místek)
Šálková
Lucie (Ostrava – liga juniorek)


Zleva stojí : Koblovský, Bartoňová, Hřídelová, Benešová, Melichaříková, Kutáč, Mach, klečí Hrachovcová, Minksová, Podzimková, Otáhalová, Morávek, ležící Machulová.

 

V této době nastala menší úprava volejbalového oddílu, kdy došlo k rozdělení na mužský a ženský volejbal ve Frenštátě, ale pod stejnou hlavičkou T.J. Frenštát p. R. O rok později 2004/05 se znovu do hry zapojují ženy a začínají v krajské soutěži, a to v sestavě – Schillerová, Sládečková, Míčková, Bartoňová, Šálková, Polachová, Norská A., Šrubařová, Mořkovská, kde pokračují i v současnosti. Na ně postupně navazuje mládežnický volejbal juniorek, kadetek a žákyň, bez kterých se neobejde žádná členská základna se zaměřením na kolektivní sporty, kde je ale především velmi důležitá trenérská činnost, která není tak populární, a tak scházejí trenéři jak dobrovolní, tak profesionální. Proto se žádá o podporu rodičů a sponzorů.

Zleva stojí: Mráčková (tr.), Benešová J., Uhlářová, Kojdová P., Štefková, sedí: Vašendová, Vaňková

Děkujeme tímto všem, kdo se kdy podílel na frenštátském volejbale, ať je to formou hráčskou, trenérskou, sponzorskou nebo diváckou i když není nikde uveden.

Katuše Mráčková


Přátelské utkání žen s polským družstvem Pszcyna, domácí hráčky: Sykalová, Mráčková, Adámková, Hazuková, Plachká, Novotná, Vitásková, Vavrošová